referenssit

Qroom Oy
Lumilyhdyntie 1, 90630 OULU

Soita
020 7411400

Ota yhteyttä
info(a)qroom.fi

qroomilaiset

Uusi koulu tai kehittämishanke?

Olemme jo vuodesta 1997 auttaneet kouluja ja opettajia oppimaisemaan liittyvissä teknologisissa, koulukulttuurisissa ja tilasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Koulukulttuurin muuttaminen on mahdollista. Tarvitset siihen ainoastaan sitoutuneita ihmisiä ja asiansa tuntevat prosessin ohjaajat. Alla on luetteloitu työkaluja ja osaamisen osa-alueita, joiden avulla sinulle selviää meidän toimintatapamme ja vahvuutemme.

Tutustu niihin ja ota yhteyttä.

Lisätietoa sivulla daidai.design


Trendien määrittely on osa nykyajan koulusuunnittelua

Koulun toimintaa suunnitteleva organisaatio (nykyisin harvemmin ainoastaan rehtori) suunta.

Pitkän aikajakson kuluessa tapahtuva ilmiön yleinen kehityssuunta.

Edukata on kehitetty muotoilijoiden, tutkijoiden ja opettajien monialaisessa tiimissä. Se hyödyntää parasta saatavilla olevaa opetusmuotoilukokemusta ja perustuu Suomen opetuskulttuurin pedagogisiin periaatteisiin.
Edukata on Aalto yliopiston Medialaboratorion tuotos ITEC- hankkeeseen.
Edukata on opettajille laadittu yhteisöllinen muotoiluprosessi, joka auttaa kytkemään visionääriset skenaariot ja opetuksen arjen. Edukata-prosessi kannustaa opettajia kehittymään tulevaisuuden oppimaiseman muotoilijoiksi ja parantamaan opetuksen suunnittelutaitojaan.

Eduteka on ITEC- hankkeessa suunniteltu kokonaisuus, joka tukee opettajia ja koulutuksen suunnittelijoita oppimaiseman teknologisen osa- alueen suunnittelussa.

Lähtötason mittaus

Kuinka valmis työyhteisönne on ottamaan uusien opetussuunnitelmien kuvaamaa työskentelyä haltuun? Onko joissakin osaamisen, toimintakulttuurin osa- alueissa sellaisia rajoitteita, että koulun kehittäminen vaikeutuu?

Olemme luoneet Suomen kouluihin soveltuvan työkalun ja pystymme varsin nopeaan ja kustannustehokkaaseen työskentelyyn

Kehittämistyön arviointi

Oppiva yhteisö tietää ja tuntee reitin kehittymiseen, mutta välillä on hyvä pysähtyä tekemään itsearviointia siitä mihin asti olemme päässeet

Osallistava suunnittelu on yksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun muotoja, jossa käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Meillä koulun toimintakulttuuria ja oppimaisemaa suunniteltaessa opettajat ja rehtorit ovat mukana asiantuntijoina ja suunnittelijoina. Etsimme yhdessä oikeaa suuntaa suunnitelmiin ja kehitämme siten laajempaa ymmärrystä tavoitteista.

Tehokas toimintatapa on esimerkiksi on tehdä erilaisia prototyyppejä keskustelun pohjaksi.

Oppimaisemakonsultointi

Koulun oppimisympäristöjen kokonaisuuden suunnittelussa meillä on kolme osaa: ekologisuus, ergonomisuus ja esteettisyys. Onnistuminen kaikkien kolmen osan suunnittelussa tuo kunnalle suuria säästöjä niin hankinnnoissa kuin esim. terveen oppilaskunnan ja henkilökunnan muodossa sekä viihtyvyyden muodossa; puhumattakaan parempilaatuisesta opiskelusta.

Fyysistä oppimisympäristöä on viime aikoina muutettu merkittävästi joustavia opetusjärjestelyjä ja oppilaskeskeistä työskentelyä tukevaksi. Teknologian osalta tämä on konkretisoitunut siinä, miten esim. taulutietokoneita ja oppimista tukevia sovelluksia on otettu käyttöön. Teknologian käytettävyys koko koulun tasolla on monimutkainen syvälle koulun rakenteisiin, opettajien valmiuteen, koulukulttuuriin ja perinteisiin porautuva asia.

Tavoitteenamme on, että käyttäjäystävällisen teknologian ansioista työskentelyn huomio kiinnittyy oppimisen kannalta keskeisiin asioihin.

Mitkä tilaratkaisut tukevat opetussuunnitelman mukaista toiminta-ajatusta, opiskelua ja oppimista? Mitkä tilaratkaisut puolestaan rajoittavat opetussuunnitelman mukaista toiminta-ajatusta, opiskelua ja oppimista?

Rehtori - mietitkö ohjelmaa koulusi VESO- päiville, josta hyötyy koko koulu? Haluatko panostaa yhtä aikaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutukseen?

Opetustoimen johtaja - haluatko uudistaa kunnan koulustrategiaa ja jalkauttaa uudistukset lyhyessä ajassa toiminnaksi?

Alla näet monipuolisen valikoiman koulutuksia ja konsultointipalveluja, jotka saattavat hyvinkin olla osana ratkaisua:

Koulun tulevaisuustrendit (A1) on erityisesti koulujen strategioiden suunnittelun virikkeeksi ja työskentelyn pohjaksi tarkoitettu kokonaisuus. Sitä voi halutessa täydentää oppimaisema-ajattelun perusteet -kokonaisuudella. Pituus n. 8h.

Trendeistä oppimiskertomuksiin (A2) on visionäärinen, mutta konkreettisesti opettajan toimintaa muuttava ja kehittävä n. 12 h. pituinen työpaja. Työpajaa voi täydentää Eduteka-työpajalla (n. 4h.).

Kohti ehyttä oppimaisemaa (B1) on toimivampien ja ehyempien oppimisympäristöjen perään haikaileville suunnattu virike- ja opastusmateriaalikokonaisuus. Jos suunnitelmia halutaan testata opetuksessa, voidaan valita kokonaisuuteen lisäksi vielä Kohti oppimiskertomuksia-työpajalla. Yhteensä n. 16 h.

Koulun suunnittelutyöpaja (B2) on koulusaneerauksen tai uudisrakennuksen suunnitteluun valmiuksia antava työpaja. Kokemukset ovat osoittaneet, että suunnitteluprosessin pituus on suorassa yhteydessä käyttäjien tyytyväisyyteen. Riippuen koulun koosta ja osallistavien työpajojen määrästä sekä pituudesta koulun suunnittelutyöpaja voi kestää muutamasta VESO-päivästä vuoteen.

Opetusteknologinen suunnittelu (C) on tarvelähtöistä, käyttöjärjestelmistä riippumatonta konsultaatiota ja uusimpia trendejä pedagogisesti suodattaen. Työpaja suuntautuu kohti teknologiaa hyödyntäviä oppimiskertomuksia, joten tuloksena on toimintaa tukevaa teknologiaa. Opetusteknologian suunnittelu n. 12h.

Oppimista tukevat tilat (D) on työpaja, jossa hyödynnetään osallistavan suunnittelun menetelmiä. Työpajassa perehdytään oman koulukulttuurin kehittämiseen ja siihen, miten tilat parhaalla mahdollisella tavalla tukevat sitä.

FCS- kurssi (E) on EUN:n työpaja, joka alkuperäisessä muodossaan on viisipäiväinen oman toiminnan kehittämisen työpajakokonaisuus. FCS työpajasta tarjoamme suomalaiseen koulujärjestelmään soveltuvan version.

OTA YHTEYTTÄ

Olemme erikoistuneet koulujen toimintakulttuurin kehittämisen prosesseihin.

Tällaisen prosessin ohjaus liittyy yleensä esim. opetussuunnitelmatyöhön, uusien tilojen suunnitteluun, koulun infran kehittämiseen, koulun varusteiden ja kalusteiden suunnitteluun, hankintaan tai korjausrakentamiseen.

Järjestämme myös FCS (Future Classroom Scenarios)- intensiivikursseja.

Tällä lomakkeella voit jättää viestin koulutusvastaavillemme.

Lähettäjän nimi:
Lähettäjän sähköpostiosoite:
Minua kiinnostavat seuraavat
koulutukset (katso "Mitä teemme"):

A1

A2

B1

B2

C

D

E

Joku muu vaihtoehto
Otsikko:
Viesti: